Заглавно изображение

Десислава Танева: Всяка спекулация с кодекса за земята показва непознаване на проблемите с поземлените отношения

Бившият земеделски министър настоява за отваряне на мерките за биологично земеделие, агроекология и за хуманно отношение към животните В дни на междувластие винаги сме свидетели на експерименти в най-чувствителните сектори на икономиката, а един от тях безпорно е земеделието, свързан със съдбите и оцеляването на десетки производители. Затова се обърнахме към бившия, а най-вероятно и […]

Неясни законови промени спъват инвеститорите в земеделски земи

Законът за собствеността и ползването на земята е изменян над 60 пъти за 24 г. „Сегашната нормативна уредба за земята се характеризира с разпокъсаност, нестабилност и липса на прозрачност”, заяви по време на форум на Българската асоциация на собствениците на земеделска земя (БАСЗЗ) Ивайло Иванов член на УС на асоциацията. Законите които регулират дейността в […]

Проф. Светла Бъчварова: Много от новите промени в закона за собствеността на земите трябва да бъдат преосмислени

Едно интервю на проф. Светла Бъчварова за Агро Пловдив   проф. Светла Бъчварова е бивш заместник министър на земеделието, в момента депутат и член на Комисията по земеделие.  Приетите набързо промени както в закона за земята, така и в този за земеделските производители ще доведат ли до разрешаване на проблемите на фермерите, или ще създадат нови […]