Заглавно изображение

Проф. Иван Станков: Необходимо е ясно разграничаване на дейността на ИАСРЖ и развъдните асоциации

Проф. Иван Станков, зооинжинер, бивш министър на земеделието, сега депутат и член на парламентарната комисия по земеделие в интервю за Агро Пловдив.   Проф. Станков, споменахте за известни проблеми свързани със селекцията и развъдната дейност в животновъдството. С какво са свързани те? Основният проблем е, че изградената в момента структура от Изпълнителната агенция за селекция […]