Заглавно изображение

Още веднъж за историята на папеса Йоана

Преди доста време по повод на един игрален филм публикувах пост, посветен на една от най-големите мистерии в историята на католическата църква. Папеса Йоана – между легендите и историята . Сега един документален филм. в който журналистката Петра Герстер тръгва по следите на папеса Йоана, които водят 1000 години назад в тъмните векове на Средновековието, […]