Заглавно изображение

Яна Янчева: Травмите от колективизацията на българското село са многопластови, а следите от тях са видими и днес

Изследователката вади спомените на хората от скрина на времето Процесът на колективизация на българските земи се оказва малко познат не само сред тесния кръг специалисти, но и сред по-широките кръгове от обществото ни. За Яна Янчева обаче, той предизвиква интерес не само като учен, но и като човек, чиито корени са свързани със селото. Резултатът […]

ПРЕМИЕРА: „Принудителният труд в България /1941-1962г./

На 26 юни в Гьоте институт беше представена една нова документална книга посветена на колективната памет за принудителното въдворяване в трудовите лагери в България по време на Втората световна война и първите десетилетия на социалистическия режим. Авторите Ани Лулева,Евгения Троева и Петър Петров споделиха своите впечатления за  изследването, поставящо си за цел да покаже как […]