Заглавное изображение

Ежедневието като произведение на изкуството

Концептуално изкуство от Словакия Чрез своите произведения и инсталации словакът Роман Ондак винаги иска да разкаже различни   истории, не само собствени но и чужди. Изкуство, в центъра на което са например… пишещи машини като един „Ремингтън” раздробен  на 50 части.  Ежедневието, показано като произведение на изкуството. „Тази пишеща машина е принадлежала на моя пра пра […]