Заглавно изображение

Велокуриери превземат света

Да си мобилен, независим и да допринасяш за запазване на равновесието в природата.  Това са някои от мотивите, които могат да накарат човек да предпочете работата като куриер на две колела. По-ниски разходи и съкращаване на времето за доставка, и по-голяма печалба  пък със сигурност са някои от мотивите, на все повече компании да предложат […]