Заглавное изображение

Млади учени с принос към изследването на културната памет

През тази седмица точно на 1 март в Института за етнология и фолклористика с етнографски музей беше представена поредната нова книга „Изследвания на културната памет, културното наследство и идентичности. Томчето чиито съставители са доц. Анна Лулева и доц. Иванка Петрова е поредното с публикации този път на млади учени и постдокторанти от различни научни направления […]