Заглавно изображение

Венета Нанева: Искаме по-голяма гъвкавост и доверие към местните инициативни групи

Бизнесът в региона се нуждае от по-гъвкаво управление на подхода ЛИДЕР Какво се случи с местната  инициативна група в Разлог в последните две години? Вие ли сте образец за страната? Не бих казала това. През  2016 година сключихме договор за изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) и започнахме нейното изпълнение през […]

Мисия Доброволец: Да покажем, че най-доброто, което имаме са хората

„Нека да покажем, че най-доброто, което имаме са хората”, с тези думи ни посрещна Евгения в китния Разлог, където се надявах да се спася от жегите и шума на големия град. Ако се опитате да намерите нещо общо между Мюнстер и Разлог, сигурно не бихте успели, ако не познавате двата града. Оказа се че  знам […]