Заглавное изображение

Реми Лубе: Познаването на характеристиките на декоративните растения ще подпомогне за внедряването им в концепциите за развитие на зелени градове

Господин Лубе, като производител и износител на лалета може ли да кажете какъв е делът на Холандия на европейския пазар? Кои са основните пазари? Мисля че е около 95-66%. Най-големите ни пазари са САЩ и Канада, следвани от Китай и Азиатските страни и Европа. Произвеждате ли нови сортове лалета , така че да са устойчиви […]