Заглавно изображение

Ваньо Костин: Който иска да живее в съзвучие с природата отглеждайки животни, е добре дошъл в Чупрене

Чист въздух, хубава природа и възможности за развитие на земеделие в регион, съчетаващ уникални традиции. Това предлага малката община Чупрене, разположена в западната част на Стара планина. Място, където човек може да живее в съзвучие със заобикалящата го природа Димитър Иванов е един от хората, избрал да създаде стопанството си в общината, и по-конкретно в […]