Заглавное изображение

Изкуство от CD-та

През 80-те  и 90-те години на миналия век компактдисковете се считаха за непостижимо достижение на техниката. Днес никой почти не ползва дискове, защото музиката вече се слуша в интернет, и те най-често са захвърлени непотребни в мазето.  За скулптура Матиас Хинц обаче те са основния материал за изкуството което създава, За целта използва единствено пистолет […]