Заглавно изображение

Индустрия 4.0- рискове и предимства

Създаването на едно работно място, или колко струва работата?  И как биха могли да се съхранят данните  ако машините и процесите си комуникират съвместно?  Пиратството на продукция или саботажите са обратната страна на Индустрия 4.0. Светът на реалните неща и този на дигиталните се свързват в едно. Интелигентната фабрика обаче носи своите рискове. Това смята […]