Заглавно изображение

Да похапнем на тъмно

Скоро става мрачно, наистина мрачно. Гостите на първият тъмен ресторант  в Берлин Nocti Vagus ( нощно движение) вдишват дълбоко,  хващат се за ръцете, или вървят по двойки.  Те са като в шлюз. Пространството представлява преход от светлината към тъмнината, черна като нощ-пише електронното издание на  „Ди Велт”.  Скоро то е препоръчани на хората и са […]